Môj Vrbov. Vitajte, tu nájdete všetko pre dovolenku u nás.

pohľad na Tatry z obce Vrbov

Vrbov

je dedina ležiaca pod Tatrami. Centrum Vrbova je od Popradu vzdialené len 9,3 km vzdušnou čiarou. Vrbov leží ale v okrese Kežmarok. Z pohľadu geografického, Vrbov leží aj v oblasti zvanej Levočské vrchy. Podnebie v tejto oblasti je drsné, Tatranské. Takmer z každého miesta obce je vidieť v pozadí hrdo stojace Vysoké Tatry. Pri pohľade na ne veľakrát návštevníci na cestách v našom okolí zastavujú autá, aby si mohli spraviť fotografiu. Ako domáci sme si na ne možno trochu zvykli. Pri pohľade na faktúru za kúrenie sa nám pre zmenu zastavuje rozum :-)...čítať ďalej

 

Pamiatky v obci Vrbov

Interiér kostola sv. Serváca vo Vrbove po vynovení roku 2008Vrbov vďaka svojej histórii je bohatý na pamiatky. Za najvzácnejšiu sa považuje Kostol sv. Serváca z prvej polovice 13. storočia, ktorého rekonštrukcia sa ukončila roku 2008, avšak historickú hodnotu má aj evanjelický kostol, či Mariánsky stĺp

 

 

Kostol sv. Serváca

Kostol je najvýznamnejšou a najvzácnejšou umelecko-historickou pamiatkou Vrbova. V súčasnoti slúži katolíckej cirkvi. Stojí priamo na námesti a jeho veže trčí nad kopce široko ďaleko, napriek tomu, že terén v okolí Vrbova je naozaj členitý. Kostol má výnimočné patrocínium a je zasvätený sv. Servácovi, je to jediný kostol na Slovensku, ktorý má za patróna sv. Serváca. Sv. Servác bol počas svojho života biskupom v Belgicku. Legenda hovorí, že ho búrlive premeny a nájazdy Húnov z mesta vypudili do Maastrichtu (Holandsko), kde zomrel roku 384. Hrob sv. Serváca je v maastrichtskej katedrále, zasvätenej jeho pamiatke. Sv. Serváca v stredoveku zobrazovali ako biskupa s berlou v jednej a kľúčom v druhej ruke. Kľúč mu podľa legendy daroval sv. Peter.
Na vrbovskej bronzovej krstiteľnici, ktorú stále nájdete v tomto kostole z roku 1484 je štyri razy odtlačená pečať Vrbova zo 14. stor. s týmto zobrazením svätca. Sv. Servác je patrónom zámočníkov a stolárov, patrí spolu so sv. Pankrácom a sv. Bonifácom k tzv. ľadovým svätým. Obyvatelia Vrbova mu zasvätili svoj kostol v roku 1222, ktorý sa pokladá za najstarší na Spiši. Koncom roka 2008 sa objavil k susednej obci Ľubica kalich, ktorý je vernou kópiou kalichu, ktorý slúži na sv. omšiach v tomto kostole dodnes. Zrejme pri rekonštrukcii fary vo Vrbove sa preniesol nevedomky do Ľubice. Kostol bol v roku 2008 kompletne zrekonštruovaný, vymaľované výzdoby, pridané kúrenie a slúži každodenným potrebám katolíckej cirkvi

 

Renesančná zvonica

Mohutná štvorboká stavba s gotickým jadrom, ktorá bola prestavaná v 16. storočí. Datová tabuľa nad vstupným vchodom nesie štvorčíslie 1644. Aj vďaka tomuto nápisu sa potvrdzuje slohová príbuznosť s ostatnými zvonicami na Spiši, ako napr. v Kežmarku, či Spišskej Sobote. Podľa týchto spoločných prvkov možno odhadnúť, že zvonica bola roku 1644 len upravená majstrom Ulrichom Metererom. Najstarší zavesený zvon pochádza z druhej polovice 14. storočia, odliaty v slávnej spišskonovoveskej zvonelejárni.

Vrbovská zvonica bola nadáciou VUB v súťaži o rekonštruovanie zvonice, mali sme šancu vyhrať peniaze na jej zrekonštruovanie a podarilo sa! Takže fotografie na našej stránke berte len ako fotografie "pred rekonštrukciou" a my veríme, že čoskoro pribudnú aj fotografie zvonice "po rekonštrukcii". Chcem sa za všetkých Vrbovčanov poďakovať všetkým, čo hlasovali, ďakujeme!
http://www.vub.sk/zvonice/
Update 13.1.2011 pridaná fotografia zvonice po rekonštrukcii. Tá sa naozaj podarila.

Kostol sv. Serváca vo Vrbove Renesančná zvonica vo Vrbove

Zvonica vo Vrbove po rekonštrukcii

Vrbovská zvonica po rekonštruckii roku 2010

Vrbovská zvonica po rekonštrukcii - 2


Evanjelický kostol

V roku 1783 získali vrbovskí evanjelici povolenie postaviť kostol v blízkosti námestia. Vystavili ho za necelý jeden rok. Kostol je vysoká jednoloďová sieňová stavba so štítovým priečelím. Súčastný oltár postavil roku 1884 vrbovský stolársky majster Ján Maurer ako edikulovú novoklasicistickú architektúru s dvoma stĺpmi s kompozitnými hlavicami na každej strane. Medzi stĺpmi je polkruhovo ukončený obraz Kristus na Olivovej hore, ktorý roku 1884 namaľoval Ladislav Mednyánszky. Kazateľnicu vyhotovil roku 1884 vrbovský majster Ľudovít Maurer. Organ s mramorovaním a rokokovou výzdobou pochádza z rokov 1780-1785. V súčasnosti sa používal kostol na slúženie omší počas rekonštrukcie kostola sv. Serváca, no po rekonštrukcii ostal opäť takmer nevyužitý, keďže evanjelíci majú v obci minimálne zastúpenie

Evanjelicky kostol vo Vrbove

Socha Immaculaty

Na námestí vedľa zvonice fary stojí podobne ako v ďalších dvanástich spišských mestách mariánský stlp.Na vyvýšenej podnoži je položený stĺp Immaculaty na zemeguli, prišľapávajúcej hlavu hadovi. Panna Mária mala pôvodne okolo hlavy zlatú obruč s lúčmi svätožiary a dvanástimi hviezdičkami. Figúra Panny Márie preukazuje rovnaké znaky ako práca toho istého sochára na stĺpe Panny Márie vo Veľkej. Stĺp vo Vrbove postavili v 20. rokoch 18. stor. Neskôr, za vrbovského farára Karola Patzovského (1822-1835) ho obnovovali: v tomto období staval k soche zapálený lampáš a usporadúvali sa pobožnosti. K ďalšej oprave došlo roku 1867, keď vytesali do podstavca nápis: RENOVATA ANNO DOMINI 1867, z druhej strany AVE. V roku 1996 opravili ohradu. Pôvodnú sochu už však nahradila kópia

Socha Immaculaty vo Vrbove

*
Zdroj informácii:
CHALUPECKÝ, Ivan. Dejiny Vrbova. ISBN 80-85515-35-9
 
Teším sa, že vás článok zaujal. Tak šup-šup, objednajte si ubytovanie. V ponuke mám domácich ubytovateľov a lacné ubytovanie bez provízie sprostredkovateľom!