Slnečné hodiny v novej lesnej

Inšpiráciou na výlet môžu byť aj slnečné hodiny nachádzajúce sa v podtatranskej obci Nová lesná. Tá je od Vrbova vzdialená len približne 18km. Hodiny sa nachádzajú v miestnej časti Malý Smokovec. Čo je na nich zaujímavé? Slnečné hodiny sú tu dvojstranné - na oboch stranách veľkej základne. Tá je tvorená z veľkého ihlanu, položeného na betónovom podstavci. Jedna strana hodín ukazuje čas dopoludnia, druhá časť, západná, popoludní. Na južnej strane hodín je umiestnených 12 stolcov na posedenie. 12 stolcov, rovnako ako 12 mesiacov v roku, či 12 hodín dňa a 12 hodín noci. Popri sedení a porovnávaní času nameraného slnečnými hodinami a vašimi draho zakúpenými náramkovými hodinkami, či digitálnom ukazovateli na displeji mobilného telefónu môžete pozorovať aj okolitú prírodu. Z tejto obce je totiž naozaj krásny výhľad ako na Vysoké Tatry, tak aj na okolité obce ležiace nižšie. Mimochodom, odchýdlka týchto slnečných hodín je údajne jedna minúta. Závisí to na presnosti kamennej dosky, ktorá vrhá tieň na naznačenú časomieru na podstave. Súdiac podľa pevnosti kamennej dosky a pravidelnosti vychádzajúceho slnka, budú fungovať ešte nejaký ten čas :)
Mimochodom, umiestnenie na mape nižšie presne zobrazuje umiestnnie slnečných hodín v Novej Lesnej.


Zväčšiť mapu